ภาพ Before & After ของ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

โดยก่อนหน้าบริเวณนั้นเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย และหลังจากหรือโรงภาพยนตร์ทิ้งก็ได้รับการพัฒนาเป็นลาน พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์