ฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว

ดันท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ลุ้นนักท่องเที่ยวพุ่ง 27.29 ล้านคน

.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย อยู่ที่ 27.29 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโต 2.4 ล้านล้านบาท โดยคิดเป็น 60% ของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2562 โดยในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมาแล้ว 4.2 ล้านคน และในปี 2570 ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโต 25% ของจีดีพี

.

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 14 มี.ค. นี้ เพื่อพิจารณาประกาศให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ โดยมี 3 ขั้นตอนของวาระแห่งชาติดังกล่าวที่ต้องดำเนินการ แบ่งเป็น

.

1. พร้อมรับ (ปี 66-67) ด้วยการเปิดประเทศให้สร้างความประทับใจมากกว่าที่เคย สอดรับความต้องการตลาดท่องเที่ยวโลกหลังโควิดและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างทันท่วงที โดยชูจุดแข็งของประเทศไทย

.

2. การพัฒนา (ปี 66-68) โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจะสร้างความมั่น และ

.

3. การพลิกโฉม (ปี 66-70) ด้วยการพลิกโฉมสู่การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบองค์รวมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและมีความหมาย ใช้โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี

.

ที่มา เพจประเทศไทยต้องชนะ

.

#BangkokIloveYou

#มาร่วมสร้างกรุงเทพกัน